RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia RODO. W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Poniżej znajdziesz informacje na ten temat. Szanujemy Twoją prywatność, dane osobowe, wizerunek i zaufanie z jakim wiąże się wykonanie sesji zdjęciowej. Wrażając dobrowolną zgodę umożliwisz dalsze przetwarzanie. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Oto kilka formalności, o których musisz wiedzieć:

 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem, czyli po prostu ze mną, fotografem.
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe zostały zebrane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy związanej z sesją. Na przykład Twój wizerunek – bez niego sesja nie byłaby możliwa. Nie dało się na przykład zrobić sesji bez przetwarzania Twojego wizerunku.
 3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawne uzasadniony interes Administratora.
 4. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej, obsługi informatycznej administrowanych danych , laboratoria fotograficzne, inne osoby współpracujące z fotografem przy realizacji dzieła. Tylko i wyłącznie te podmioty, bez których wykonywanie usługi na takim poziomie i w taki sposób nie byłoby możliwe. Szczególnie zwracana uwaga jest tu na przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Podlega ono odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.
 5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Umowy, oraz po rozwiązaniu Umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie ktoś mógłby mieć do Administratora i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 6. Na każdym etapie naszej współpracy masz prawo do:
  – Dostępu do swoich danych osobowych;
  – Żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych;
  – Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
  – Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie sesji, oraz w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania sesji, odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Na przykład wszelkie publikacje. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia lub jej cofnięcie może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).
 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż 3 lata od wykonania umowy.
 9. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

© 2019 HUDINI – usługi fotograficzne

Theme by Anders Norén